Неотложна помощ

20-то ДКЦ

0876 30 40 81

Неотложна помощ

22-то ДКЦ

0876 30 40 83

МЦ Гален

Цар Борис III 91

0876 30 40 81

Цени на Медицински център Гален 21

Актуални цени в сила от 15. 02. 2021 г.

Неотложна помощ – Цени

Работни дни 8:00 - 20:00 ч.
Потребителска такса
2,90 лв.
Потребителска такса пенсионери
1,00 лв.
Първичен преглед
40,00 лв.
Вторичен преглед/ разширена консултация
25,00 лв.
Домашно посещение с преглед
45,00 лв.
Вторично домашно посещение с преглед
30,00 лв.
Домашно посещение за съобщение за смърт
40,00 лв.
Издаване на болничен лист
10,00 лв.
Електрокардиограма
15,00 лв.
ЛКК комисия
50,00 лв.
Консултация-резултати с рецепта
15,00 лв.
Специална рецепта - зелена, жълта
35,00 лв.
Медицинска бележка за детска градина/ училище
6,00 лв.
Медицинско за работа/ граждански брак/ шофьор
35,00 лв.
Превръзка рана - малка
20,00 лв.
Превръзка рана - средна
25,00 лв.
Превръзка рана - голяма
30,00 лв.
Поставяне на уретрален катетър/ промиване
30,00 лв.
Поставяне на уретрален катетър в дома
40,00 лв.
Мускулна инжекция/ ваксина
7,00 лв.
Венозна инжекция
10,00 лв.
Манипулация в дома с транспорт
25,00 лв.
Венозна инфузия
15,00 лв.
Скарификация за алергия
7,00 лв.
Измерване на кръвно налягане
6,00 лв.
Измерване на кръвна захар
6,00 лв.
Стойност на една ампула при инжекция
6,00 лв.
Стойност на една банка при инфузия
12,00 лв.
Метилпреднизолон - 15,78 мг.
6,00 лв.
Метилпреднизолон - 40 мг.
8,00 лв.
Метилпреднизолон - 125 мг./250 мг.
17,00/23,00 лв.
Платен транспорт - до 10 км.
20,00 лв.
Платен транспорт - от 10 км. до 20 км.
25,00 лв.
Платен транспорт - над 20 км.
35,00 лв.
Антигенен бърз тест за Ковид-19
40,00 лв.
Бърз тест - качествен за антитела за Ковид-19
40,00 лв.
Изваждане на кърлеж
20,00 лв.
Медицинска бланка
2,00 лв.
Промивка на катетър
15,00 лв.
Сваляне на катетър
10,00 лв.
Шев с хирургическа обработка на средна рана
30,00 лв.
Бърз тест за Бета хемолитичен стрептокок
30,00 лв.
Бърз тест за изследване на кърлеж за Лаймска болест
30,00 лв.
Ампула
3,00 лв.
Събота/ Неделя - 8:00 - 20:00 ч.
Потребителска такса
2,90 лв.
Потребителска такса пенсионери
1,00 лв.
Първичен преглед
45,00 лв.
Вторичен преглед/ разширена консултация
30,00 лв.
Домашно посещение с преглед
50,00 лв.
Вторично домашно посещение с преглед
40,00 лв.
Домашно посещение за съобщение за смърт
40,00 лв.
Издаване на болничен лист
10,00 лв.
Електрокардиограма
15,00 лв.
ЛКК комисия
Консултация-резултати с рецепта
15,00 лв.
Специална рецепта - зелена, жълта
35,00 лв.
Медицинска бележка за детска градина/ училище
Медицинско за работа/ граждански брак/ шофьор
Превръзка рана - малка
25,00 лв.
Превръзка рана - средна
30,00 лв.
Превръзка рана - голяма
35,00 лв.
Поставяне на уретрален катетър/ промиване
30,00 лв.
Поставяне на уретрален катетър в дома
40,00 лв.
Мускулна инжекция/ ваксина
7,00 лв.
Венозна инжекция
10,00 лв.
Манипулация в дома с транспорт
25,00 лв.
Венозна инфузия
15,00 лв.
Скарификация за алергия
7,00 лв.
Измерване на кръвно налягане
6,00 лв.
Измерване на кръвна захар
6,00 лв.
Стойност на една ампула при инжекция
6,00 лв.
Стойност на една банка при инфузия
12,00 лв.
Метилпреднизолон - 15,78 мг.
6,00 лв.
Метилпреднизолон - 40 мг.
8,00 лв.
Метилпреднизолон - 125 мг./250 мг.
17,00/23,00 лв.
Платен транспорт - до 10 км.
20,00 лв.
Платен транспорт - от 10 км. до 20 км.
25,00 лв.
Платен транспорт - над 20 км.
35,00 лв.
Антигенен бърз тест за Ковид-19
40,00 лв.
Бърз тест - качествен за антитела за Ковид-19
40,00 лв.
Изваждане на кърлеж
25,00 лв.
Медицинска бланка
2,00 лв.
Промивка на катетър
15,00 лв.
Сваляне на катетър
10,00 лв.
Шев с хирургическа обработка на средна рана
30,00 лв.
Бърз тест за Бета хемолитичен стрептокок
30,00 лв.
Бърз тест за изследване на кърлеж за Лаймска болест
30,00 лв.
Ампула
3,00 лв.
Нощни - 20:00 - 8:00 ч.
Потребителска такса
2,90 лв.
Потребителска такса пенсионери
1,00 лв.
Първичен преглед
50,00 лв.
Вторичен преглед/ разширена консултация
35,00 лв.
Домашно посещение с преглед
50,00 лв.
Вторично домашно посещение с преглед
40,00 лв.
Домашно посещение за съобщение за смърт
40,00 лв.
Издаване на болничен лист
10,00 лв.
Електрокардиограма
15,00 лв.
ЛКК комисия
Консултация-резултати с рецепта
15,00 лв.
Специална рецепта - зелена, жълта
35,00 лв.
Медицинска бележка за детска градина/ училище
Медицинско за работа/ граждански брак/ шофьор
Превръзка рана - малка
25,00 лв.
Превръзка рана - средна
30,00 лв.
Превръзка рана - голяма
35,00 лв.
Поставяне на уретрален катетър/ промиване
30,00 лв.
Поставяне на уретрален катетър в дома
40,00 лв.
Мускулна инжекция/ ваксина
7,00 лв.
Венозна инжекция
10,00 лв.
Манипулация в дома с транспорт
25,00 лв.
Венозна инфузия
15,00 лв.
Скарификация за алергия
7,00 лв.
Измерване на кръвно налягане
6,00 лв.
Измерване на кръвна захар
6,00 лв.
Стойност на една ампула при инжекция
6,00 лв.
Стойност на една банка при инфузия
12,00 лв.
Метилпреднизолон - 15,78 мг.
6,00 лв.
Метилпреднизолон - 40 мг.
8,00 лв.
Метилпреднизолон - 125 мг./250 мг.
17,00/23,00 лв.
Платен транспорт - до 10 км.
20,00 лв.
Платен транспорт - от 10 км. до 20 км.
25,00 лв.
Платен транспорт - над 20 км.
35,00 лв.
Антигенен бърз тест за Ковид-19
40,00 лв.
Бърз тест - качествен за антитела за Ковид-19
40,00 лв.
Изваждане на кърлеж
30,00 лв.
Медицинска бланка
2,00 лв.
Промивка на катетър
15,00 лв.
Сваляне на катетър
10,00 лв.
Шев с хирургическа обработка на средна рана
30,00 лв.
Бърз тест за Бета хемолитичен стрептокок
30,00 лв.
Бърз тест за изследване на кърлеж за Лаймска болест
30,00 лв.
Ампула
3,00 лв.